Å r s m ø t e 2 0 2 1

Postet av Stovner Sportsklubb den 20. Mar 2021


Velkommen til årsmøte tirsdag 20. april kl 18.30. 

På grunn av pandemien vil årsmøtet bli avholdt på Teams. Det betyr at medlemmer som vil delta må forhåndspåmelde seg slik at det kan kontrolleres om de innfrir kravene til stemmeberettigelse. Forhåndspåmeldingen sendes på e-post: post@stovnersk.no senest torsdag 15. april.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 6. april.

Dagsorden og årsmøtepapirer blir lagt ut på Stovner SK sine hjemmesider senest tirsdag 13. april.

Medlemmer som har fylt 15 år og har vært medlem i minst en måned har stemmerett. Støttemedlemmer har forslagsrett og stemmerett.

Styret anbefaler at de som har barn under 15 år melder seg inn i klubben som støttemedlem slik at de får formell innflytelse på klubbens arbeide.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.