Ungdomskomitéen 2022

Stovner SK har, som en del av Naboklubbskravet, opprettet en Ungdomskomité bestående av ungdommer fra de forskjellige gruppene. Mandatet er . . . 

Zara Hussain

Allidrett
Komitémedlem
Mobil: 97 74 46 85
e-post:
jorgen1706@osloskolen.no

David Vo Le

Fotball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Roba Radi

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Christian Ocampo

Allidrett
Komitémedlem
Mobil: 97 89 34 85
e-post:
kissma.kamara@gmail.com 

Elise Bjørnstad

Fotball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Dans
Komitémedlem
Mobil: 47 61 18 26
e-post:
Mmadsen@hotmail.com

Magnus Ramberg

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Åpent

Dans
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com

Adelina Bicanic

Volleyball
Komitémedlem
Mobil: 94 48 18 69
e-post:
thanuran16@gmail.com