Politiattester

trener5.jpg

Foto: Eirik Førde

Norges idrettsforbund har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknad om politiattest gjøres via søknad med innlogging (BankId eller Min ID). Merk: Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Stovner SK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Vil du vite mer om ordningen finnes det på Norges idrettsforbunds sider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

Framgangsmåte

1. Kontakt Gruppelederen på e-post for å få «Bekreftelse på formål med politiattest». Oppgi navn, fødselsdato og hvilket lag og idrett det gjelder. Når du har fått pdf-skjema i retur følger du lenken for å søke.

2. Lenke til søknadsskjema.

3. Logg inn med Min ID eller BankId

4. Fyll ut skjema og legg ved mottatt bekreftelse fra Stovner SK.  Velg Kategori: Frivillige organisasjoner og Formål: Se tilsendt skjema.

5. Behandlingstiden er normalt 2 uker.  Etter at du har mottatt politiattesten må den snarest fremvises personlig (med legitimasjon) til klubbens kontaktperson: Yessenia Amarante Anchissi, mobil 95 17 17 36.

Innhenting av politiattest er gratis.  Pt. (mars 2019) er det ikke endelig fastsatt mht. ev. begrensning i politiattestens gyldighetsperiode før den må fornyes.

 

Alle under 18 år må bruke gammel ordning

Attesten fylles ut (underskrives av foresatt også) og denne (original) leveres/sendes til klubbens kontaktperson.  Når søker får den tilbake må den vises frem til klubbens kontaktperson.

Skriftlig søknad finner du her.  

Mer informasjon om ordningen finnes på idrettsforbundet.no