Valgkomitéen 2022

Årsmøtet i Stovner SK avholdes i mars 2022, kl. 18.30 i Klubbhuset på Jesperud. På grunn av koronasituasjonen kan det hende årsmøtet må avholdes digitalt. Årsmøtet skal velge medlemmer til Hovedstyret, Kontrollutvalg og øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan.

Hovedstyret har opprettet valgkomiteen, som har til oppgave å finne medlemmer til ovennevnte tillitsverv. Valgkomiteen vil at de som har ønske om å delta i ledelsen av klubben, og dermed ha stor påvirkning på hvorledes klubben skal ledes i det neste året, tar kontakt med et av dens medlemmer.
Vet du om andre som kan være aktuelle som kandidater til tillitsvervene, tips oss!

Jørgen P. Wammer

Leder
Mobil: 97 74 46 85
e-post:
jorgen1706@osloskolen.no

Kissma Kamara

Komitémedlem
Mobil: 97 89 34 85
e-post:
kissma.kamara@gmail.com 

Maria Madsen

Komitémedlem
Mobil: 47 61 18 26
e-post:
Mmadsen@hotmail.com